Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Świat / Aktywa funduszy ETF i instrumentów typu ETP wzrosły w 2017 o ponad 36 procent

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy ETF i instrumentów typu ETP wzrosły w 2017 o ponad 36 procent

Według danych zgromadzonych przez ETFGI – niezależną, brytyjską spółkę badawczą i konsultingową zajmującą się monitorowaniem globalnego rynku funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) – w 2017 roku aktywa 7178 ww. instrumentów finansowych zwiększyły się aż o 36,3% do 4835 mld USD (w tym 4661 mld USD jest ulokowanych w 5311 funduszach ETF). To największy w ujęciu procentowym wzrost aktywów ETF-ów i instrumentów typu ETP od 2009 r., kiedy na rynki finansowe powracała dobra koniunktura po załamaniu, które miało miejsce w 2008 r. W minionych 12 miesiącach aktywa ETF-ów i ETP wzrosły o 1287 mld USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2016 roku (554 mld USD).

Napływ netto kapitału do funduszy ETF i instrumentów typu ETP sięgnął w ubiegłym roku rekordowej wartości 653,97 mld USD – to o 67,4% więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie więcej niż średni roczny napływ netto kapitału w minionych 5 latach. Prym wiodły pod tym względem akcyjne ETF-y i ETP, do których wpłacono o 475,17 mld USD więcej niż z nich wypłacono. Z kolei napływ netto kapitału do dłużnych funduszy ETF i instrumentów typu ETP wyniósł 138,36 mld USD.

W całym 2017 roku najwięcej nowych środków finansowych netto zasiliło fundusze ETF: iShares Core S&P 500 ETF (30,2 mld USD), iShares Core MSCI EAFE ETF (20,9 mld USD), Vanguard FTSE Developed Markets ETF (17,5 mld USD), TOPIX Exchange Traded Fund (17,2 mld USD) oraz iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (166 mld USD). W sumie do 20 najpopularniejszych ETF-ów (por. tabela poniżej) trafiło łącznie 228,52 mld USD.

Wśród instrumentów typu ETP największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się: iShares Gold Trust (1,93 mld USD), Xetra Gold EUR (1,74 mld USD) i VelocityShares Daily 3x Long Natural Gas ETN (1,28 mld USD). 10 najpopularniejszych instrumentów typu ETP w 2017 r. (por. tabela poniżej) zostało zasilonych kwotą 10,69 mld USD.

W grudniu 2017 r. do ETF-ów i ETP trafiło netto 53,81 mld USD. Był to już 47. miesiąc z rzędu, w którym saldo nabyć i umorzeń ww. instrumentów finansowych okazało się dodatnie. Zdecydowanie największy napływ kapitału odnotowały akcyjne ETF-y i ETP (+52,10 mld USD), znacznie mniej środków finansowych trafiło to instrumentów powiązanych z indeksami papierów o stałym dochodzie (+1,91 mld USD).

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2019

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Sonda 104

Czy zamierasz zainwestować w fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu