Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Świat / ARK Investment uruchomił fintechowy ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

ARK Investment uruchomił fintechowy ETF

Nowojorska spółka ARK Investment Management specjalizująca się wyłącznie w ETF-ach oferujących ekspozycję na branże powiązane z przełomowymi innowacjami, uruchomiła swój siódmy w ogóle, a piąty aktywnie zarządzany fundusz ETF. ARK Fintech Innovation ETF jest notowany od 4 lutego na platformie NYSE Arca.

Fundusz inwestuje w akcje spółek, które zdaniem ARK Investment Management przenoszą usługi finansowe i transakcje gospodarcze na platformy oparte na wysoko zaawansowanej infrastrukturze technologicznej, rewolucjonizując w ten sposób usługi finansowe, a w rezultacie oferując klientom prostotę i dostępność przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.

ARK Fintech Innovation ETF to aktywnie zarządzany ETF, którego celem jest długoterminowy wzrost wartości kapitału. Inwestuje w akcje amerykańskich i zagranicznych spółek, które są zaangażowane w innowacje w zakresie technologii finansowych. Chodzi o firmy, które znaczną część swoich przychodów lub wartości rynkowej czerpią z działalności w innowacji zakresie fintechu lub które uważają, że ich podstawową działalnością jest produkcja dóbr i świadczenie usług powiązanych z tematyką fintechową. Innowacje fint echowe definiowane są jako wprowadzenie technologicznie nowego produktu lub usługi, które potencjalnie zmieniają sposób działania sektora finansowego. Dotyczy to takich obszarów jak: innowacje transakcyjne, technologia blokchain, transformacja ryzyka, platformy finansowania typu „frictionless”, platformy obsługi klienta i nowi pośrednicy.

W portfelu funduszu znajdować się będą akcje od 35 do 55 spółek, wśród których największe udziały posiadają obecnie m.in. takie firmy jak Square, Lendingtree, Tencent Holdings, Apple i Amazon. Biorąc pod uwagę wartość rynkową spółek, w portfelu funduszu przeważają firmy o dużej (large) i bardzo dużej (mega) kapitalizacji. W ujęciu sektorowym dominują firmy z sektora technologii informacyjnych, sektora finansowego i branży usług telekomunikacyjnych.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,75% w skali roku.

Spółka ARK Investment Management jest zarejestrowanym doradcą finansowym i firmą inwestycyjną, która w końcu stycznia 2019 r. zarządzała aktywami i wartości ok. 6,5 mld USD, w tym ponad 2,25 mld USD stanowiły aktywa sześciu funduszy ETF (ARK Innovation ETF, ARK Web x.0 ETF, ARK Genomic Revolution ETF, ARK Industrial Innovation ETF, The 3D Printing ETF i ARK Israel Innovative Technology ETF). Firma oferuje szereg rozmaitych instrumentów inwestycyjnych – oprócz ETF-ów sa to także amerykańskie i międzynarodowe fundusze inwestycyjne, fundusze UCITS oraz usługa zarządzania aktywami dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Mniejszościowe udziały w ARK Investment Management posiadają Resolute Investment Managers (od lipca 2016 r.) oraz Nikko Asset Management (od sierpnia 2017 r.).

Szukaj 

Wykres miesiąca-maj 2020

Wydarzenia

Sonda 113

W jaki sposób głównie inwestujesz w fundusze ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu