10 lat australijskiego rynku funduszy ETF

Cztery dni temu minęło 10 lat od debiutu pierwszego funduszu ETF na rynku australijskim. 27 sierpnia 2011 r. na Australian Securities Exchange (ASX) w Sydney odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa SPDR S&P/ASX 200 Fund.

Według danych BlackRock w końcu kwietnia br. na australijskim parkiecie notowanych było 29 miejscowych funduszy ETF i instrumentów typu ETP oraz 21 ETF/ETP na zasadzie cross-listingu oferowanych przez siedmiu providerów na jednej giełdzie papierów wartościowych.

Miejscowe ETF-y działają jako Managed Investment Schemes (MIS), znane także jako „managed funds”, „pooled investment” lub „collective investment”. Mają one często formę unit trusts zarejestrowanych przez ASIC (Australian Securities and Investments Commission) i uregulowanych przez Corporations Act 2001.

W Australii, w przeciwieństwie do wielu innych rynków, aktywa inwestowane w ETF/ETP notowane na zasadzie cross-listingu są rozliczane przez Clearing House Electronic Sub-register System (CHESS), wskutek czego ich aktywa są również wliczane do ogólnej wartości aktywów ETFs/ETPs w Australii.

W końcu kwietnia wartość aktywów ETFs/ETPs notowanych w Australii wynosiła 5 952,1 mln USD. Największym providerem tych instrumentów finansowych na rynku australijskim (biorąc pod uwagę wartość aktywów jest State Street Global Advisors (3 253,5 mln USD w siedmiu lokalnych ETF/ETP, co stanowi 54,7% rynku). Drugą pozycję zajmuje iShares (1 281,8 mln USD w czterech lokalnych funduszach i 19 funduszach notowanych także na innych parkietach, co stanowi 21,5% rynku).

Największymi funduszami ETF i instrumentami ETP w Australii w końcu kwietnia były: SPDR S&P/ASX 200 Fund (2,53 mld USD), ETFS Physical Gold (0,65 mld USD), SPDR S&P/ASX 200 Listed Property Fund (0,33 mld USD), iShares S&P 500 Index Fund (0,31 mld USD) i SPDR S&P/ASX 50 Fund (0,30 mld USD).

Najchętniej replikowanymi indeksami przez ETFs/ETPs w Australii są, podobnie zresztą jak na całym świecie, indeksy Standard & Poor`s (4 363,0 mln USD – 28 notowań) i MSCI (538,5 mln USD – 11 notowań).

Według prognoz firmy BlackRock do końca 2013 r. aktywa ulokowane w australijskich ETFs i ETPs przekroczą poziom 10 mld USD. Przewidywania te oparte są na ty, iż średnia roczna stopa wzrostu aktywów ETFs/ETPs w najbliższych latach wyniesie 20-30%. Wzrostowi zainteresowania ze strony klientów detalicznych powinny sprzyjać zmiany prawne, takie jak Australia’s Future of Financial Advice Reform. Z kolei inwestorzy profesjonalni będą zwiększać wykorzystanie ETF-ów w ich własnych Self Managed Super Funds (SMSFs) – ten segment jest obecnie wart ok. 400 mld USD i jest największym segmentem rynku australijskiego.