Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Zmiany zasad obliczania i publikacji indeksów mWIG40, WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zmiany zasad obliczania i publikacji indeksów mWIG40, WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR

Od 24 września 2018 r. zmianie ulegają zasady obliczania i publikacji indeksów: mWIG40, WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR.

Tabela 1. Zasady obliczania i publikacji indeksów

Indeks Publikacja przed zmianą Publikacja po zmianie
mWIG40 co 60 sekund co 15 sekund
WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR

11:15 otwarcie,

15:15 po drugim fixingu

co 5 minut

Źródło: GPW

Zwiększenie częstotliwości publikacji wartości indeksu mWIG40 umożliwi podejmowanie bardziej efektywnych decyzji inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych otwierających pozycje na kontrakcie terminowym na indeks mWIG40. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40 – dodaje Izabela Olszewska.

Dzięki zmianie częstotliwości publikacji indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR z trybu jednolitego na ciągły GPW chce zwiększyć atrakcyjność poszczególnych segmentów spółek wśród potencjalnych emitentów produktów ETF. Dzięki inwestycji w produkty ETF na GPW inwestorzy mają możliwość pasywnego inwestowania w dany indeks, korzystania z przejrzystej strategii inwestycyjnej i obniżenia kosztów inwestycyjnych poprzez relatywnie niskie opłaty za zarządzanie.

Przypomnijmy, iż wyniki indeksu mWIG40 stara się odwzorowywać Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI.

Szukaj 

Wykres miesiąca-maj 2019

Wydarzenia

Konferencja WallStreet 23

Sonda 100

Kiedy na GPW w Warszawie będzie notowanych 100 funduszy ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu