Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Zmiany w ofercie funduszy indeksowych PZU

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zmiany w ofercie funduszy indeksowych PZU

9 listopada 2019 r. weszły w życie zmiany statutu funduszu inPZU SFIO, które zmieniły nazwy i politykę inwestycyjną trzech subfunduszy wchodzących w skład tego funduszu parasolowego.

Subfundusz inPZU Dłużny Aktywny, który został utworzony w dniu 29 października 2019 r., zmienił nazwę na inPZU Akcje CEEplus.

Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych Aktywny, który został utworzony w dniu 29 października 2019 r., zmienił nazwę na inPZU Goldman Sachs ActveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek.

Subfundusz inPZU Akcje Rynków Wschodzących, który został utworzony w dniu 29 października 2019 r. (pisaliśmy o nim dwa tygodnie temu) zmienił nazwę na inPZU Goldman Sachs ActveBeta® Akcje Rynków Wschodzących.

Szczegółowe informacje o polityce inwestycyjnej nowych subfunduszy oraz inne ważne informacje na ich temat opublikujemy w momencie ich faktycznego wdrożenia do sprzedaży na platformie inPZU.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu