Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Home / Aktualności - Polska / Zmiana składu uczestników indeksu mWIG40

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zmiana składu uczestników indeksu mWIG40

Po sesji 29 grudnia 2017 r. z listy uczestników indeksu mWIG40, którego wyniki odwzorowuje fundusz Ipopema m-Indeks FIO, zostały wykreślone akcje spółki Synthos.

Operacja wykreślenia akcji wynikała z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Decyzja ta jest konsekwencją udanego wezwania na akcje Synthosu, które miało miejsce w ostatnich tygodniach. W jego wyniku spółka FTF Galleon nabyła 415973201 akcji spółki stanowiących 31,44% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Synthosu. W związku z powyższym, w wyniku wezwania spółka FTF Galleon bezpośrednio przekroczyła 75% ogólnej liczby głosów w Synthosie. Obecnie posiada ona bezpośrednio 1098891313 akcji stanowiących 83,04% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Podmiotem dominującym wobec spółki FTF Galleon jest Michał Sołowow, który posiada 3772648359 jej akcji stanowiących 87,24% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu FTF Galleon.

Równocześnie po sesji 29 grudnia 2017 r. lista uczestników indeksu mWIG40 została uzupełniona o pakiet 13620 tys. akcji spółki Livechat.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu