Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Polska / Zmiana nazw funduszy indeksowych zarządzanych przez Amundi Polska TFI

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zmiana nazw funduszy indeksowych zarządzanych przez Amundi Polska TFI

1 sierpnia 2019 r. weszła w życie zmiana statutu funduszu ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO polegająca na zmianie nazwy funduszu oraz wchodzących w jego skład trzech subfunduszy.

Obecnie fundusz nosi nazwę Amundi Fundusze Indeksowe SFIO, zaś trzy jego wydzielone w jego ramach subfundusze to: Amundi Indeks WIG 20, Amundi Indeks MSCI EMU oraz Amundi Indeks S&P 500.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu