Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Home / Aktualności - Polska / Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

29 października 2018 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty certyfikatów inwestycyjnych serii A (do 1 mln certyfikatów) i serii B (nieoznaczona liczba certyfikatów - emisja ciągła). Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Funduszem zarządzać będzie AgioFunds TFI.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu