Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

29 października 2018 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty certyfikatów inwestycyjnych serii A (do 1 mln certyfikatów) i serii B (nieoznaczona liczba certyfikatów - emisja ciągła). Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Funduszem zarządzać będzie AgioFunds TFI.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu