Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Polska / Zakończenie przyjmowania zapisów na certyfikaty serii A Beta ETF mWIG40TR

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zakończenie przyjmowania zapisów na certyfikaty serii A Beta ETF mWIG40TR

Zakończono przyjmowanie zapisów na certyfikaty serii A Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

W wyniku przeprowadzonych zapisów:

  • liczba certyfikatów serii A przeznaczonych do przydziału dla Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 86 tysięcy,
  • liczba certyfikatów serii A przeznaczonych dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 9 tysięcy.

Dodatkowo w związku z zapisami na certyfikaty serii A w Transzy Inwestorów Indywidualnych i koniecznością przeprowadzenia Specjalnej Sesji Giełdowej oraz zidentyfikowanymi problemami techniczno-organizacyjnymi zmianie uległ harmonogram oferty publicznej. W rezultacie dzień przydziału certyfikatów serii A i zamknięcia oferty publicznej został przesunięty z 18 lipca 2019 roku na 19 lipca 2019 roku.

Obecny harmonogram uruchamiania funduszu Beta ETF mWIG40TR przewiduje giełdowy debiut jego certyfikatów w dniu 2 września br.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu