Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg - LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego poniżej.

Nazwa subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR S&P 500 UCITS ETF
ISIN LU0496786574
Waluta EUR
Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę 0,21
z prawem do dywidendy 10 grudnia 2019
Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy) 11 grudnia 2019
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 grudnia 2019
Data wypłaty dywidendy 13 grudnia 2019

Wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona przez fundusz – 0,21 EUR – jest o 0,06 EUR niższa niż pół roku temu (por. poniższy wykres).

Szukaj 

Wykres miesiąca-styczeń 2020

Wydarzenia

Konferencja Inside ETFs

Sonda 108

Który z notowanych na GPW w Warszawie funduszy ETF osiągnie w 2020 r. najwyższą stopę zwrotu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu