Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg - LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego poniżej.

Nazwa subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG
- LYXOR S&P 500 UCITS ETF
ISIN LU0496786574
Waluta EUR
Wartość dywidendy przypadającej
na jednostkę
0,23
Ostatni dzień nabycia jednostek
z prawem do dywidendy
10 lipca 2018
Ex-date (pierwszy dzień notowań
bez prawa do dywidendy)
11 lipca 2018
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 lipca 2018
Data wypłaty dywidendy 13 lipca 2018

Wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona przez fundusz – 0,23 EUR – jest o 0,06 EUR wyższa od tej wypłaconej w grudniu ubiegłego roku i równa najwyższej dotychczas wypłaconej dywidendzie w lipcu 2017 roku (por. poniższy wykres).

Szukaj 

Wykres miesiąca-marzec 2019

Wydarzenia

Sonda 98

Który z nowych (makro)indeksów GPW w Warszawie powinien być w pierwszej kolejności podstawą dla stworzenia funduszu indeksowego lub funduszu ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu