Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg - LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG
- LYXOR S&P 500 UCITS ETF
ISIN LU0496786574
Waluta EUR
Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę 0,17
Ostatni dzień nabycia jednostek
z prawem do dywidendy
12 grudnia 2017
Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy) 13 grudnia 2017
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14 grudnia 2017
Data wypłaty dywidendy 15 grudnia 2017

Wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona przez fundusz, jest o 0,06 EUR niższa od tej wypłaconej w lipcu bieżącego roku (por. poniższy wykres).

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu