Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg - LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR S&P 500 UCITS ETF
ISIN LU0496786574
Waluta EUR
Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę 0,23
Ostatni dzień nabycia jednostek
z prawem do dywidendy
11 lipca 2017
Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy) 12 lipca 2017
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 lipca 2017
Data wypłaty dywidendy 17 lipca 2017

Fundusz wypłaci dywidendę w wysokości 0,23 EUR – jest to najwyższa wartość w dotychczasowej historii jego notowań na warszawskim parkiecie, tj. od maja 2011 r. (por. poniższy wykres).

Szukaj 

Wykres miesiąca-lipiec 2018

Wydarzenia

Webinar nt. ETF-ów

Sonda 90

W jaki sposób wybierasz fundusze ETF do portfela inwestycyjnego?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu