Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg - LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego poniżej.

Nazwa subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG
- LYXOR S&P 500 UCITS ETF
ISIN LU0496786574
Waluta EUR
Wartość dywidendy przypadającej
na jednostkę
0,29
Ostatni dzień nabycia jednostek
z prawem do dywidendy
7 lipca 2020
Ex-date (pierwszy dzień notowań
bez prawa do dywidendy)
8 lipca 2020
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9 lipca 2020
Data wypłaty dywidendy 10 lipca 2020

Wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona przez fundusz – 0,29 EUR – będzie najwyższa w historii notowania tego ETF-a na GPW w Warszawie (por. poniższy wykres).

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2020

Wydarzenia

Sonda 115

Jakiej wiedzy na temat funkcjonowania ETF-ów brakuje Ci najbardziej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu