Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Home / Aktualności - Polska / Wykorzystanie funduszu Lyxor ETF WIG20 w strategii opcyjnej covered call

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wykorzystanie funduszu Lyxor ETF WIG20 w strategii opcyjnej covered call

Strategia Covered Call to jedna z popularniejszych i najprostszych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji. Jest przeznaczona dla inwestorów, którzy inwestują na rynku akcji i jest sposobem na poprawę wyników z inwestycji na tym właśnie rynku.
W strategii Covered Call na posiadany portfel akcji wystawiane są opcje kupna. W efekcie, otrzymana od opcji premia poprawia rentowność inwestycji na rynku kasowym. Jak udowodniły liczne badania portfel inwestycyjny, który tworzy strategia Covered Call w porównaniu do portfela inwestycyjnego złożonego wyłącznie z akcji charakteryzuje wyższa rentowność oraz mniejsza zmienność, czyli mniejsze ryzyko inwestycyjne. Z tego powodu strategia ta jest bardzo chętnie wykorzystywana zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak również instytucjonalnych, dla których jest skutecznym narzędziem w walce konkurencyjnej o osiąganie lepszych wyników. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez The Options Industry Council (OIC) - organizację zajmującą się między innymi edukacją inwestorów oraz doradców finansowych w zakresie wykorzystania opcji - 69% zarządzających funduszami na rynku amerykańskim, którzy zostali poddani badaniu i korzystają z opcji, stosuje strategię Covered Call. Jednocześnie żaden inny cel wykorzystania przez nich opcji nie charakteryzuje się tak wysokim wskaźnikiem stosowania. Wspomniane badanie zostało przez OIC opublikowane na stronie www.888options.com w dniu 12 maja br. w dokumencie „Financial Advisors’ Use of Options”.
Na polskim rynku strategię Covered Call mogą tworzyć kupione jednostki funduszu typu ETF na WIG20 oraz wystawione opcje na WIG20. ETF na WIG20 to najprostszy i jednocześnie najtańszy sposób na osiąganie wyników zbieżnych ze zmianami indeksu WIG20, co więcej inwestycja ta przynosi dywidendę zgodną z dywidendami płaconymi przez spółki tego indeksu. Inwestycja w ETFa jest zatem zbieżna z inwestycją w zdywersyfikowany portfel spółek indeksu bazowego przy zachowaniu zalet posiadania akcji jak np. wypłata dywidendy. Wystawiona opcja kupna poprawia wynik inwestycji w ETF-a o otrzymaną od opcji premię. Inwestor ma możliwość wyboru opcji z różnymi kursami wykonania w zależności od oczekiwań, co do zmiany wartości indeksu bazowego.
Więcej szczegółów na temat tej strategii inwestycyjnej znaleźć na stronie: http://pochodne.gpw.pl/?page=1347.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu