Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Wspólny indeks giełd środkowoeuropejskich coraz bliżej

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Wspólny indeks giełd środkowoeuropejskich coraz bliżej

Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl udzieli wywiadu Przemysławowi Tychmanowiczowi z „Parkietu”. Rozmowa ta poświęcona była głównie współpracy między giełdami papierów wartościowych z naszego regionu. Wśród poruszanych tematów pojawiła się, sygnalizowana już na początku 2018 r. (patrz tutaj), kwestia stworzenia wspólnego indeksu spółek z regionu, który z czasem stałby się indeksem podawanym w czasie rzeczywistym i mógłby być podstawą do opracowania np. funduszu ETF. Poniżej fragment wywiadu odnoszący się właśnie do tego indeksu.

Zatrzymajmy się na chwilę przy temacie wspólnego indeksu. Możemy w tym momencie zdradzić jakieś szczegóły? Wiadomo, jakie spółki miałyby wchodzić do takiego indeksu?

Aby indeks mógł być podstawą do tworzenia funduszy ETF, muszą w jego skład wchodzić płynne spółki. Nie nastawiamy się więc na zdefiniowane z góry proporcje geograficzne, tylko będziemy patrzeć, jakie spółki są dostatecznie płynne, jaka jest ich kapitalizacja i na tej podstawie będziemy budować płynny indeks. W środę kontynuujemy rozmowę z naszymi partnerami i mam nadzieję, że dojdziemy już do szczegółowych ustaleń. W tej chwili chcielibyśmy zobrazować nasz region łącznie około 40 spółkami.

Wiadomo, jaką nazwę może mieć ten indeks?

Na razie nie. Przede wszystkim musimy mieć produkt, a dopiero do niego wybierzemy odpowiednią promocję i będziemy szukać partnerów, którzy chcieliby zbudować ETF w oparciu o ten indeks. Nasz biznes zaczyna się bowiem w momencie, w którym powstanie fundusz ETF obrazujący zachowanie indeksu.

A wiadomo już, kiedy ten indeks ma szansę się pojawić?

Chcielibyśmy w najbliższym miesiącu, najdalej dwóch, podpisać szczegółowy list intencyjny w sprawie utworzenia tego indeksu, tak samo zresztą jak i w sprawie pozostałych inicjatyw. Wtedy przejdziemy do fazy wdrożeniowej. Zakładam, że na początku indeks będzie obliczany raz dziennie. Chcemy go promować wśród inwestorów. Jeśli zobaczymy, że jest zainteresowanie nim, to przejdziemy na droższe rozwiązanie, ale dające większe możliwości, czyli indeks obliczany w czasie rzeczywistym.

Szukaj 

Wykres miesiąca-maj 2019

Wydarzenia

Konferencja WallStreet 23

Sonda 100

Kiedy na GPW w Warszawie będzie notowanych 100 funduszy ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu