Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Rozporządzenie w sprawie maksymalnej stałej opłaty za zarządzanie opublikowane

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Rozporządzenie w sprawie maksymalnej stałej opłaty za zarządzanie opublikowane

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (Dz. U. 2018, poz. 2380). Zgodnie z nim od 1 stycznia 2019 r. do końca przyszłego roku maksymalna stawka wynagrodzenia TFI za zarządzanie FIO i SFIO wynosić będzie 3,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, w 2020 r. będzie to maksymalnie 3,0%, w 2021 r. maksymalnie 2,5%, a od 1 stycznia 2022 r. maksymalnie 2,0%.

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się w poniższym pliku.

D2018000238001.pdf 251,48 kB

Szukaj 

Wykres miesiąca-czerwiec 2019

Wydarzenia

Sonda 101

Które fundusze ETF są Twoim zdaniem bardziej atrakcyjną inwestycją?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu