Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Rewizja roczna indeksów WIG20 i mWIG40

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Rewizja roczna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 15 marca 2019 r. GPW w Warszawie przeprowadziła rewizję roczną portfela indeksu WIG20, którego stopy zwrotu (w wersji dochodowej) starają się odwzorowywać dwa fundusze ETF notowane na warszawskim parkiecie (Lyxor WIG20 UCITS ETF – Acc i Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ) oraz dwa fundusze indeksowe (ING BSK Indeks WIG20 i inPZU Akcje Polskie (ten drugi w 70%)). Do portfela indeksu blue-chipów w miejsce akcji spółek Energa i Eurocash weszły akcje spółek Dino (2,03% udział w indeksie) i Play (1,05%). Ponadto zmodyfikowane zostały udziały poszczególnych spółek w portfelu indeksu, w tym do 15% ograniczony został udział spółki PKO BP. Największy udział w portfelu indeksu posiadają obecnie akcje firm: PKO BP (15,00%), PKN Orlen (13,55%) i PZU (10,99%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Dokonano również rewizji rocznej portfela indeksu mWIG40, którego wyniki próbują jak najdokładniej naśladować dwa fundusze indeksowe: Ipopema m-Indeks FIO oraz inPZU Akcje Polskie (w 20%). Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek Dino, Pfleiderer, Play i Sanok weszły akcje spółek Energa (3,53% udział w indeksie), Eurocash (2,53%), Vistula (1,29%) i Getin (0,25%). Największy udział w portfelu indeksu mWIG40 posiadają obecnie akcje firm: ING BSK (10,00%), Millennium (9,31%) i Asseco Poland (6,97%). Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 jest przedstawiona poniżej.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu