Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Polska / Rewizja roczna indeksów WIG20 i mWIG40

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Rewizja roczna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 16 marca 2012 r. nastąpiła rewizja roczna portfela indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor ETF WIG20. W portfelu indeksu WIG20 miejsce spółek Getin i PBG zajęły spółki Boryszew (0,49% udział w indeksie) i Synthos (1,71%). Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia nastąpiła rewizja roczna portfela indeksu mWIG40, którego zachowanie jest odzwierciedlane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Akcje spółek Boryszew, MCI, PEP i Synthos zostały zastąpione akcjami spółek Getbank (5,15% udział w indeksie), Getin (2,09%), Hawe (0,49%) i PBG (2,27%). Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu mWIG40 przedstawia poniższa tabela.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu