Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Rewizja nadzwyczajna indeksu CEEplus

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Rewizja nadzwyczajna indeksu CEEplus

Po sesji w dniu 27 grudnia 2019 r. została przeprowadzona rewizja nadzwyczajna listy uczestników indeksu CEEplus, którego stopę zwrotu odwzorowuje fundusz inPZU Akcje CEEplus.

W wyniku rewizji udział spółki ERSTE GROUP BANK został ograniczony do 10 proc., łączny udział spółek przekraczających 5 proc. wartość portfela indeksu został ograniczony do 40 proc, a udział spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został ograniczony do 50 proc.

Obecnie największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki: Erste Group Bank (10,00%), OTP (9,46%), PKO BP (5,51%) i PKN Orlen (5,05%).

Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG-ESG przedstawia poniższa tabela.

Szukaj 

Wykres miesiąca-styczeń 2020

Wydarzenia

Konferencja Inside ETFs

Sonda 108

Który z notowanych na GPW w Warszawie funduszy ETF osiągnie w 2020 r. najwyższą stopę zwrotu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu