Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ

Jak poinformowało AgioFunds TFI, w dniu 19 lipca 2019 r., w związku ze złożeniem ważnych zapisów w ramach subskrypcji certyfikatów serii A funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ w ilości 95 000 (w tym 9 000 w transzy inwestorów instytucjonalnych i 86 000 w transzy inwestorów indywidualnych) oraz dokonaniu wpłat na te certyfikaty na łączną wartość 5 010 300,00 zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 52,74 zł), towarzystwo dokonało przydziału certyfikatów serii A inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym. Tym samym nastąpiło zamknięcie oferty publicznej.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu