Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ

Jak poinformowało AgioFunds TFI w dniu 30 września 2019 r., w związku ze złożeniem ważnych zapisów w ramach subskrypcji certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ w ilości 13 815 (w tym 1 400 w transzy inwestorów instytucjonalnych i 12 415 w transzy inwestorów indywidualnych) oraz dokonaniu wpłat na te certyfikaty na łączną wartość 5 030 179,65 zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 364,11 zł), towarzystwo dokonało przydziału certyfikatów serii A inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym. Tym samym nastąpiło zamknięcie oferty publicznej.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Konferencja Inside ETFs Asia w Hongkongu

Konferencja Trading CEE w Warszawie

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu