Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ

Jak poinformowało AgioFunds TFI w dniu 16 grudnia 2019 r., w związku ze złożeniem ważnych zapisów w ramach subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ w ilości 96 500 (w tym 20 000 w transzy inwestorów instytucjonalnych i 76 500 w transzy inwestorów indywidualnych) oraz dokonaniu wpłat na te certyfikaty na łączną wartość 5 052 740,00 zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 52,36 zł), towarzystwo dokonało przydziału certyfikatów serii A funduszu inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym. Tym samym nastąpiło zamknięcie oferty publicznej.

Szukaj 

Wykres miesiąca-maj 2020

Wydarzenia

Sonda 113

W jaki sposób głównie inwestujesz w fundusze ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu