Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Polska / Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ

Jak poinformowało AgioFunds TFI, w dniu 7 listopada 2018 r., w związku ze złożeniem ważnych zapisów w ramach subskrypcji certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ w ilości 130 102 oraz dokonaniu wpłat na te certyfikaty na łączną wartość 5 044 054,54 zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 38,77 zł), towarzystwo dokonało przydziału certyfikatów serii A inwestorom instytucjonalnym (inwestorzy indywidualni nie złożyli żadnych zapisów) i tym samym nastąpiło zamknięcie oferty publicznej.

Planowany termin rejestracji funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych to 27 listopada 2018 r., planowany termin zarejestrowania certyfikatów w systemie depozytowym organizowanym przez KDPW to 11 grudnia 2018 r., planowany termin dopuszczenia certyfikatów na GPW w Warszawie to 18 grudnia 2018 r., a planowany pierwszy dzień notowania certyfikatów funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ na GPW w Warszawie to 2 stycznia 2019 r.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu