Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Planowana zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy funduszu indeksowego Ipopema m-Indeks

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Planowana zmiana polityki inwestycyjnej i nazwy funduszu indeksowego Ipopema m-Indeks

W dniu 31 marca 2017 r. ogłoszono zmianę statutu funduszu Ipopema SFIO w zakresie zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu IPOPEMA m-INDEKS, która wejdzie w życie w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zmiana polityki inwestycyjnej ww. subfunduszu spowodowana jest utrzymywaniem się jego aktywów na niskim poziomie oraz faktem niewielkiego zainteresowania inwestowaniem w jego jednostki uczestnictwa. Po wejściu w życie tych zmian statutu subfundusz będzie charakteryzował się bardziej zachowawczą polityką inwestycyjną, podobną do polityk inwestycyjnych stosowanych przez fundusze kwalifikowane do kategorii funduszy stabilnego wzrostu (udział akcji i innych udziałowych instrumentów udziałowych w aktywach subfunduszu nie będzie przekraczał 40% aktywów).

W dniu 30 czerwca 2017 r. planowane jest również ogłoszenie zmiany statutu funduszu polegającej na zmianie nazwy subfunduszu z IPOPEMA m-INDEKS na IPOPEMA Emerytura Plus.

Po przeprowadzonej zmianie na polskim rynku pozostanie 9 funduszy indeksowych.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu