Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Polska / Pierwszy polski ETF wkrótce na warszawskim parkiecie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Pierwszy polski ETF wkrótce na warszawskim parkiecie

Według informacji opublikowanych przez „Puls Biznesu” (artykuł Kamila Kosińskiego „Polskie TFI uruchomi polski ETF”) już niebawem na warszawskim parkiecie zadebiutuje pierwszy w pełni polski ETF – Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ. Według Adama Dakowicza, prezesa AgioFunds TFI (które będzie formalnie zarządzało tym ETF-em) fundusz będzie dostępny dla inwestorów w pierwszych dniach stycznia 2019 r. Spółka zamierza tym samym zawalczyć o inwestorów giełdowych, czyli o segment rynku finansowego niezależny od kaprysów dystrybucyjnych banków.

Jak powiedział „Pulsowi Biznesu” Robert Sochacki, członek rady nadzorczej AgioFunds TFI i zarządu Beta Securities Poland – spółki która współpracuje z TFI przy uruchamianiu funduszu – prace nad uruchomieniem ETF-a trwały ponad trzy lata, zaś dokumenty w Komisji Nadzoru Finansowego zostały złożone w czerwcu 2017 r. Jak podkreśla Sochacki nikt dotychczas nie stworzył ETF-a w oparciu o polskie prawo. Tymczasem AgioFunds TFI i Beta Securities Poland skorzystały z zapisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, mówiących o portfelowych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (PFIZ). Mimo dość enigmatycznych regulacji prawnych oba podmioty wspólnie z kancelarią Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski znalazły jednak sposób na stworzenie funduszu portfelowego. W odróżnieniu od notowanych obecnie na GPW w Warszawie certyfikatów inwestycyjnych tradycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emisje i umorzenia certyfikatów PFIZ będą mogły odbywać się codziennie. Twórcy Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ podkreślają przy tym, że mechanizm codziennej emisji i umorzeń certyfikatów sprawi, iż nie będą one notowane z dyskontem do wartości aktywów netto, jak to się zazwyczaj dzieje z publicznymi FIZ-ami.

Jedynym klientem obsługiwanym na początku bezpośrednio przez AgioFunds TFI będzie DM Banku Ochrony Środowiska, który będzie pełnił funkcję animatora rynku dla funduszu, tj. będzie zapewniał, że w arkuszu zleceń znajdzie się druga strona transakcji zarówno dla chcących kupić, jak i sprzedać certyfikaty ETF-a. Jak wskazuje Sochacki możliwości podaży i popytu certyfikatów ze strony animatora są w praktyce nieograniczone - będzie on mógł codziennie zgłosić się do AgioFunds TFI i poprosić o dostarczenie dowolnej ilości nowych certyfikatów, które zostaną wyemitowane w cyklu D+2, czyli takim, w jakim rozlicza się transakcje giełdowe; podobnie sprawa będzie wyglądać w przypadku umorzeń certyfikatów.

Więcej informacji na temat funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ w artykule Kamila Kosińskiego „Polskie TFI uruchomi polski ETF”, z którym można zapoznać się tutaj: https://www.pb.pl/polskie-tfi-uruchomi-polski-etf-946369.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu