Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Pierwsze znaczące umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20TR

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Pierwsze znaczące umorzenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20TR

15 stycznia 2020 r. miało miejsce pierwsze znaczące umorzenie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ. W jego wyniku liczba certyfikatów funduszu znajdujących się w obrocie na GPW w Warszawie zmniejszyła się o 62,4 tys. (7,6%) do 757,9 tys. Dotychczas tylko raz fundusz umarzał swoje certyfikaty - zdarzyło się to 27 lutego 2019 r., ale dotyczyło jedynie 2 tys. walorów. Przypomnijmy jednocześnie, że w dniu debiutu giełdowego 7 stycznia 2019 r. do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 130,1 tys. certyfikatów funduszu. Od tego momentu fundusz 27 razy przeprowadzał emisje nowych certyfikatów - w sumie liczba jego certyfikatów zwiększyła się prawie sześciokrotnie.

Zmiany liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20TR od debiutu na warszawskiej giełdzie do chwili obecnej prezentuje poniższy wykres.

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2020

Wydarzenia

Sonda 115

Jakiej wiedzy na temat funkcjonowania ETF-ów brakuje Ci najbardziej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu