Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 27.09.2020
    Damiana, Mirabeli, Wincentego

Home / Aktualności - Polska / Pierwsza wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF mWIG40TR

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Pierwsza wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF mWIG40TR

13 sierpnia 2019 r. miała miejsce pierwsza wycena wartości aktywów netto (WAN) funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ. Wyniosła ona 5 043 275,96 PLN, a WAN przypadająca na certyfikat inwestycyjny została ustalona na 53,09 PLN.

Także w dniu 13 sierpnia 2019 r. AgioFunds TFI złożyło do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 95 000 certyfikatów serii A oraz nieoznaczonej liczby certyfikatów serii B funduszu.

Powołane zostały również osoby zarządzające funduszem. Są to: Zbigniew Kowalczyk (AgioFunds TFI) oraz Kazimierz Szpak (Beta Securities Poland).

Z kolei w dniu 31 lipca 2019 r. została podpisana umowa z DM Banku Ochrony Środowiska S.A., której przedmiotem jest pełnienie funkcji Animatora Emitenta na rynku podstawowym dla certyfikatów inwestycyjnych fundusz. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Tego samego dnia fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 1656.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu