Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Pierwsza wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20lev

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Pierwsza wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20lev

21 stycznia 2020 r. miała miejsce pierwsza wycena wartości aktywów netto (WAN) funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ. Tego dnia aktywa netto funduszu były warte 5 040 192,50 PLN, a WAN przypadająca na certyfikat inwestycyjny wyniosła 52,23 PLN.

Powołane zostały również osoby zarządzające funduszem. Są to: Kazimierz Szpak (Beta Securities Poland) oraz Dawid Bąbol (Beta Securities Poland).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu