Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Polska / PKO TFI obniża opłaty za zarządzanie pięcioma subfunduszami do 0,7 proc. rocznie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

PKO TFI obniża opłaty za zarządzanie pięcioma subfunduszami do 0,7 proc. rocznie

PKO TFI z dniem 2 października obniża opłaty za zarządzanie pięcioma subfunduszami indeksowymi do 0,7 proc. rocznie - poinformował PAP Biznes Michał Gal, dyrektor departamentu produktów inwestycyjnych.

Obniżka obejmuje pięć subfunduszy indeksowych: PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących oraz PKO Akcji Rynku Europejskiego.

"Realizują one indeksową politykę inwestycyjną (o czym można się przekonać śledząc skład portfeli prezentowany w sprawozdaniu finansowym PKO Parasolowego), tyle, że wynagrodzenie za zarządzanie było wyższe. Mając na uwadze zmieniające się otoczenie rynkowe oraz chęć zaoferowania naszym klientom możliwość 'taniego' inwestowania, szczególnie na rynkach zagranicznych zadecydowaliśmy o obniżeniu kosztów inwestowania pasywnego do poziomu 0,7 proc. rocznie" - powiedział Michał Gal.

"Od tego momentu oferta tanich produktów indeksowych będzie sukcesywnie rozwijana tak, by nasi klienci mieli możliwość budowy swoich portfeli zarówno w oparciu o produkty zarządzane aktywnie, jak również pasywnie. Rozważane jest również oferowanie produktów pasywnych nie tylko w kanale internetowym, ale również szerzej, tak, aby skorzystać z oferty mogła jak najszersza rzesza klientów" - dodał.

W poniedziałek rano TFI PZU poinformowało o uruchomieniu internetowej platformy sprzedaży inPZU z sześcioma pasywnymi funduszami inwestującymi m.in. w obligacje polskie, rynków rozwiniętych i rozwijających się, w akcje polskie i globalne oraz w fundusz inwestycji ostrożnych. Opłata za zarządzanie funduszami pasywnymi TFI PZU wynosi 0,5 proc. rocznie, niezależne od tego, w jakie klasy aktywów będzie inwestować dany fundusz.

Fundusze pasywne są obecnie jednymi z najbardziej cenionych i popularnych rozwiązań inwestycyjnych na świecie. (PAP Biznes)

Komentarz:

Wbrew informacjom, jakie znalazły się w powyższej informacji PAP Biznes, wymienione subfundusze zarządzane przez PKO TFI nie realizują indeksowej polityki inwestycyjnej. Nie potwierdza tego ani prospekt informacyjny PKO Parasolowy FIO, ani karty tychże subfunduszy. Z kolei skład portfela inwestycyjnego tych subfunduszy, o czym mówi dyrektor departamentu produktów inwestycyjnych Michał Gal, wskazuje jedynie, że istotną część portfela większości z nich stanowią tytuły uczestnictwa pasywnie zarządzanych funduszy ETF i instrumentów typu ETP. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak, że są to fundusze indeksowe. Są to jedynie subfundusze inwestujące znaczącą część aktywów w indeksowe produkty inwestycyjne.

Tomasz Miziołek

Polityka prywatności
Regulamin serwisu