Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 sierpnia 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują trzy fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie, PKO Obligacji Rynku Polskiego oraz NN Indeks Obligacji. W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii: DS1030, OK0521, OK0722, PS0421, PS0425 Skład portfela indeksu według stanu na 27 sierpnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu