Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 lipca 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują trzy fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie, PKO Obligacji Rynku Polskiego oraz NN Indeks Obligacji. W indeksie pojawiły się dwie nowe serie obligacji (DS1030 i PS0425), a także zmieniła się liczba obligacji serii: OK0521, OK0722 i PS0421. Skład portfela indeksu według stanu na 28 lipca 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu