Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – sierpień 2020 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – sierpień 2020 r.

Po eksplozji zainteresowania funduszami ETF w marcu i kwietniu bieżącego roku (obroty przekraczały wówczas 100 mln zł) oraz wciąż dużej aktywności inwestorów w kolejnych dwóch miesiącach kiedy to obroty przekraczały 70 mln zł, w sierpniu wartość obrotów na rynku ETF-ów na GPW w Warszawie powróciła do poziomu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa, tj. do stycznia 2020 r. Według danych GPW w Warszawie całkowita wartość obrotów tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi siedmiu funduszy ETF wyniosła w minionym miesiącu 26,52 mln zł i była o 13,88 mln zł (34,4%) niższa niż w lipcu. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku łączne obroty na ETF-ami na GPW w Warszawie wyniosły 534,95 mln zł i były ponad pięciokrotnie wyższe niż w tym samym okresie 2019 roku (wzrost o 421,3%) i ponad trzykrotnie wyższe (wzrost o 206,0%) niż w całym 2019 roku.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu