Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – sierpień 2017 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – sierpień 2017 r.

Mimo bardzo dobrej koniunktury panującej na warszawskim parkiecie w sierpniu, w tym także w segmencie dużych spółek obecnych w portfelu indeksu WIG20, inwestorzy wciąż niezbyt chętnie dokonywali transakcji instrumentami indeksowymi notowanymi na GPW w Warszawie. Według danych opublikowanych przez warszawską giełdę obroty tytułami uczestnictwa trzech funduszy ETF wyniosły jedynie 14,98 mln zł. Choć były one o 6,53 mln zł (77,2%) wyższe niż w lipcu, to jednak w stosunku do średniej z ostatnich 12 miesięcy okazały się wyższe jedynie o 1,2%. W pierwszych ośmiu miesiącach 2017 roku łączne obroty tymi instrumentami finansowymi wyniosły 119,03 mln zł i były o 7,0% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączny wolumen obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF wyniósł 56,8 tys. sztuk, co oznacza wzrost w porównaniu z lipcem o 16,7%. Zwiększyła się także liczba zleceń złożonych na rynku ETF-ów – było ich 2023,7 tys. czyli o 11,2% więcej niż miesiąc wcześniej.

Sierpniowe obroty na rynku ETF-ów zostały zdominowane przez fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF, co można przypisać bardzo dobrym nastrojom, jakie panowały w segmencie dużych spółek warszawskiej giełdy i osiągnięciu przezeń rekordowych poziomów (czytaj tutaj). Wartość obrotów jego tytułami uczestnictwa wyniosła 13,18 mln zł (wzrost w porównaniu z lipcem o 181%), co stanowiło aż 88% całkowitych obrotów tymi instrumentami finansowymi na warszawskim parkiecie w minionym miesiącu. Po raz ostatni taka dominacja tego funduszu miała miejsce we wrześniu 2014 r! Sierpniowe obroty walorami funduszu odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 (powiększone o wypłacane dywidendy) okazały się też najwyższe od lutego 2016 r. Obroty dwoma pozostałymi ETF-ami – Lyxor S&P 500 UCITS ETF oraz Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – nie przekroczyły miliona złotych i wyniosły po 0,90 mln zł (to spadek odpowiednio o 66,9% i 13,5% wobec lipca).

Liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF w sierpniu wyniosła 1214 i była o 334 wyższa niż miesiąc wcześniej. Najwięcej transakcji zawarto tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF – 678 (o 273 więcej niż w lipcu). Inwestorzy dokonali także 368 transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF (o 44 więcej niż w lipcu) oraz 168 transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (o 17 więcej niż w lipcu).

Szukaj 

Wykres miesiąca-lipiec 2018

Wydarzenia

Webinar nt. ETF-ów

Sonda 90

W jaki sposób wybierasz fundusze ETF do portfela inwestycyjnego?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu