Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – grudzień i cały 2017 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – grudzień i cały 2017 r.

Po dwóch miesiącach, podczas których wartość obrotów tytułami uczestnictwa trzech funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie przekraczała 20 mln zł, w grudniu ten segment polskiego rynku kapitałowego odnotował wyraźny spadek aktywności inwestorów. Według danych opublikowanych przez warszawską giełdę w ostatnim miesiącu 2017 roku obroty tymi instrumentami finansowymi wyniosły jedynie 12,62 mln zł i były o 15,32 mln zł (54,8%) niższe niż w listopadzie.

W całym 2017 roku wartość obrotów na rynku ETF-ów wyniosła 200,2 mln zł – to o 7,3% więcej niż w 2016 r. (186,6 mln zł), a także więcej niż w 2013 r. (169,4 mln zł) i w 2014 r. (103,0 mln zł), ale równocześnie mniej niż 2012 r. (223,2 mln zł), 2015 r. (274,5 mln zł) oraz w 2011 r. (284,3 mln zł).

Łączny wolumen obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF wyniósł w grudniu 46,9 tys. sztuk, co oznacza spadek w porównaniu z listopadem o 48,6%. W całym 2017 r. wolumen obrotów tymi instrumentami finansowymi wyniósł 944,1 tys. sztuk i był o 30,9 tys. (3,2%) mniejszy niż w 2016 roku. Liczba zleceń złożonych na rynku ETF-ów zmniejszyła się w grudniu (w stosunku do listopada) o 22,3% do 1598,1 tys. W 2017 roku złożono łącznie 21 914,5 tys. zleceń w tym segmencie warszawskiej giełdy – to rezultat o 15 377,3 tys. (41,2%) gorszy niż rok wcześniej.

Grudniowe obroty dwoma najpopularniejszymi w ostatnich miesiącach ETF-ami okazały się wyraźnie niższe niż w listopadzie. Obroty tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF wyniosły 8,89 mln zł i były o 44,5% niższe niż w listopadzie. Obroty tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF okazały się aż o 74,3% niższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 2,62 mln zł. W przypadku funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF spadek obrotów był relatywnie najmniejszy (36,1%), jednak obroty tymi instrumentami wyniosły w grudniu zaledwie 1,10 mln zł.

W całym 2017 r. nieco ponad połowa (56,1%) obrotów na rynku ETF-ów na GPW w Warszawie przypadła na fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF (112,23 mln zł). To wynik o 41,4% lepszy niż w 2016 r. Prawie ¼ obrotów (22,3%) wypracował fundusz Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (44,6 mln zł). Był to jedyny ETF, w przypadku którego obroty w 2017 r. okazały się niższe niż w 2016 r. (o 36,0%). Z kolei obroty tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF w 2017 r. wyniosły w sumie 43,39 mln zł (większość z nich przypadła na okres od stycznia do kwietnia), co stanowiło 21,7% obrotów ETF-ami ogółem. W stosunku do roku poprzedniego obroty tym instrumentem finansowym wzrosły o 15,9%.

W grudniu na warszawskiej giełdzie zawarto 1237 transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 83 mniej niż w listopadzie. Najwięcej transakcji przeprowadzono w przypadku funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF (553, o 153 mniej niż miesiąc wcześniej). Inwestorzy zrealizowali ponadto 404 transakcje tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF (o 51 więcej niż w listopadzie) oraz 280 transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (o 19 więcej niż w listopadzie).

W całym 2017 r. zawarto ogółem 14514 transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF, czyli o 12,7% więcej niż rok wcześniej. Liderem okazał się fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF (7521 transakcji, o 8,7% więcej niż w 2016 r.), drugie miejsce w tym zestawieniu zajął fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF (4649 transakcji, o 36,7% więcej niż w 2016 r.), a trzecie fundusz Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (2344 transakcje, o 8,7% mniej niż w 2016 r.).

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu