Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Obniżenie opłaty za wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych ETF-ów

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Obniżenie opłaty za wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych ETF-ów

Zgodnie z Uchwałą Nr 359/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów na Głównym Rynku GPW, od 14 maja obniżona została do wysokości 1.000 zł stawka opłaty giełdowej pobieranej za każde kolejne wprowadzenie do obrotu giełdowego ETF-ów oznaczonych danym kodem ISIN, o której mowa w pkt 1.3.2 Załączników Nr 2 i 3 do Regulaminu Giełdy.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu