Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Nowy harmonogram sesji giełdowej dla tytułów uczestnictwa funduszy ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Nowy harmonogram sesji giełdowej dla tytułów uczestnictwa funduszy ETF

W związku z Uchwałą Nr 1278/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, od 2 stycznia 2019 r. wejdzie w życie m.in. nowy harmonogram notowań w systemie notowań ciągłych dla tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF zilustrowany w poniższej tabeli.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2019

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Sonda 104

Czy zamierasz zainwestować w fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu