Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Nowy harmonogram publikacji indeksów na GPW w Warszawie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Nowy harmonogram publikacji indeksów na GPW w Warszawie

W komunikacie z dnia 9 kwietnia 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poinformował, iż w związku ze zmianą harmonogramu obrotu, która będzie obowiązywać wraz z wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego (system UTP) – tj. od 15 kwietnia, zmianie ulegnie również czas publikacji poszczególnych indeksów giełdowych. Dotyczy to m.in. indeksów odwzorowywanych przez fundusze ETF (WIG20) i fundusze indeksowe (mWIG40, WIG20short, WIG20lev) funkcjonujące na polskim rynku finansowym.
Zgodnie z nowymi zasadami, poszczególne indeksy będą publikowane w następujący sposób:

Indeks Wartość otwarcia Podczas sesji Wartość zamknięcia
WIG20, WIG20short, WIG20lev nie wcześniej niż 1 min. i nie później niż 1 godz. po rozpoczęciu sesji co 15 sek. 17:10
mWIG40, sWIG80, WIG-Plus, WIG, WIGdiv, WIG-CEE, RESPECT j.w. co minutę 17:10
WIG-Poland, WIG-Ukraine,
WIG20TR, subindeksy sektorowe
11:15 15:15 17:10
NCIndex nie wcześniej niż 1 min. i nie później niż 1 godz. po rozpoczęciu sesji co 5 minut 17:10
NCX Life Science 11:15 15:15 17:10

Pozostałe zasady obliczania i publikacji indeksów giełdowych nie ulegną zmianie.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2018

Wydarzenia

Inside ETFs Europe w Londynie

Sonda 92

Który z poniższych czynników jest Twoim zdaniem najistotniejszy przy wyborze funduszu inwestycyjnego?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu