Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Polska / Niższe tempo przyrostu aktywów funduszy indeksowych w czerwcu

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Niższe tempo przyrostu aktywów funduszy indeksowych w czerwcu

Czerwiec okazał się wyraźnie słabszym niż trzy poprzednie miesiące okresem dla sektora funduszy indeksowych w Polsce. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów zgromadzona w trzech tego typu podmiotach funkcjonujących obecnie w naszym kraju wzrosła bowiem jedynie o 2,7 mln zł (2,9%), co było najgorszym rezultatem od lutego bieżącego roku. W końcu I półrocza aktywa funduszy indeksowych w Polsce wynosiły 94,03 mln zł, co oznacza że od początku 2011 r. zwiększyły się one o 52,2 mln zł (124,9%).

 

Jedynym podmiotem, którego aktywa wzrosły w czerwcu był subfundusz Quercus lev. Zwiększyły się one o 4,5 mln zł do poziomu 70,2 mln zł. Aktywa subfunduszu Quercus short zmalały o 1,1 mln zł do 9,9 mln zł, natomiast aktywa funduszu Ipopema m-Indeks FIO spadły o 0,8 mln zł do 14,0 mln zł.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu