Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / NBP postuluje, aby w SRRK zapisano propozycje działań obniżających koszty klientów TFI

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

NBP postuluje, aby w SRRK zapisano propozycje działań obniżających koszty klientów TFI

NBP postuluje, aby w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego zapisano propozycje działań obniżających koszty klientów funduszy inwestycyjnych - napisał NBP w opinii do SRRK.

"(...)Zdaniem NBP Strategia powinna zatem zawierać propozycje działań mających na celu realne obniżenie wysokości całkowitych kosztów ponoszonych przez uczestników funduszy oraz zapewnienie poziomu opłat za zarządzanie podobnego do średniej europejskiej we wszystkich typach funduszy inwestycyjnych. W szczególności konieczne jest uniemożliwienie przenoszenia części kosztów ponoszonych dotychczas przez TFI na uczestników funduszy" - napisano.

NBP uważa, że koszty ponoszone przez uczestników krajowych funduszy inwestycyjnych należą do najwyższych w Europie.

Od 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, które wyznacza maksymalne stawki opłat.

NBP zwraca uwagę, że TFI znalazły sposób na zrekompensowanie ubytków finansowych.

"Pragniemy zauważyć, że TFI zobowiązane do obniżki stawek wynagrodzenia za zarządzanie będą mogły przesuwać część kosztów z rachunku zysków i strat towarzystwa do rachunku wyniku z operacji funduszu. Zamiast pokrywać część kosztów związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych z własnych środków (w szczególności z pobranego wynagrodzenia za zarządzanie) TFI mogą decydować się na pokrywanie ich ze środków zgromadzonych w funduszu inwestycyjnym"- napisał NBP.

"Takie koszty są dla klienta mało transparentne, w pewnym sensie ukryte, gdyż bezpośrednio obniżają one poziom aktywów uczestnika funduszu (są uwzględnione w wycenie tytułów uczestnictwa funduszu). Zdaniem NBP Strategia powinna zatem zawierać propozycje działań mających na celu realne obniżenie wysokości całkowitych kosztów ponoszonych przez uczestników funduszy oraz zapewnienie poziomu opłat za zarządzanie podobnego do średniej europejskiej we wszystkich typach funduszy inwestycyjnych. W szczególności konieczne jest uniemożliwienie przenoszenia części kosztów ponoszonych dotychczas przez TFI na uczestników funduszy" - dodano.

Szukaj 

Wykres miesiąca-maj 2020

Wydarzenia

Sonda 113

W jaki sposób głównie inwestujesz w fundusze ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu