Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / LYXOR ETF WIG20 – podstawowe informacje (I)

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

LYXOR ETF WIG20 – podstawowe informacje (I)

Już wkrótce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczną się notowania tytułów uczestnictwa pierwszego w Polsce funduszu typu ETF – LYXOR ETF WIG20. Już teraz warto zapoznać się z informacjami na temat tego produktu finansowego – będą one prezentowane na stronie ETF.COM.PL w częściach przez najbliższe tygodnie. Dziś informacje na temat formy prawnej, w jakiej funkcjonować będzie pierwszy polski ETF.

Z formalnoprawnego punktu widzenia LYXOR ETF WIG20 jest subfunduszem funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Spółka ta została założona 29 marca 2006 roku na mocy prawa luksemburskiego (jest zarejestrowna w Wielkim Księstwie Luksemburga) jako spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem zakładowym (Société d’investissement a capital variable - SICAV). Została utworzona na czas nieograniczony, z kapitałem założycielskim w wysokości 31100 euro. Podstawą prawną jej utworzenia była Część I Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. „Law relating to undertakings for collective investment” – ustawa ta jest podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w Luksemburgu i jest zgodna z dyrektywą UCITS III. Siedziba spółki (funduszu) mieści się w Luksemburgu.

Obecnie (stan na początek września 2010 r.) w skład MULTI UNITS LUXEMBOURG wchodzą następujące subfundusze:

 1. LYXOR ETF DAX (założony 1 czerwca 2006 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext Paris, Boerse Stuttgart i na platformie Chi-X;
 2. LYXOR ETF LevDAX (założony 1 czerwca 2006 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na NYSE Euronext Paris, Borsa Italiana, Boerse Stuttgart i na platformie Chi-X;
 3. LYXOR ETF DAXplus Covered Call (założony 1 czerwca 2006 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na NYSE Euronext Paris, Borsa Italiana i Boerse Stuttgart;
 4. LYXOR ETF DAXplus Protective Put (założony 3 maja 2007 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na Borsa Italiana, Boerse Stuttgart;
 5. LYXOR ETF FTSE 100 (założony 18 maja 2009 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na NYSE Euronext Paris, Borsa Italiana i na platformie Chi-X;
 6. LYXOR ETF FTSE 250 (założony 18 maja 2009 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange;
 7. LYXOR ETF FTSE ALL SHARE (założony 18 maja 2009 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange
 8. LYXOR ETF MSCI ASIA APEX 50 (założony 18 maja 2009 r.) – jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange
 9. LYXOR ETF WIG 20 (założony 10 lutego 2010 r.) - jego tytuły uczestnictwa będą notowane na GPW w Warszawie
 10. LYXOR ETF S&P 500 (założony 26 marca 2010 r.) - jego tytuły uczestnictwa są notowane na London Stock Exchange, Borsa Italiana, NYSE Euronext Paris
 11. LYXOR ETF CANADA (S&P TSX 60) (założony 26 marca 2010 r.) - jego tytuły uczestnictwa są notowane na Deutsche Boerse i London Stock Exchange
 12. LYXOR ETF AUSTRALIA (S&P ASX 200) (założony 26 marca 2010 r.) - jego tytuły uczestnictwa są notowane na Deutsche Boerse i London Stock Exchange
 13. LYXOR ETF MSCI WORLD UTILITIES TR (założony 12 sierpnia 2010 r.)
 14. LYXOR ETF MSCI WORLD MATERIALS TR (założony 12 sierpnia 2010 r.)
 15. LYXOR ETF MSCI WORLD TELECOMMUNICATION SERVICES TR (założony 16 sierpnia 2010 r.)
 16. LYXOR ETF MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR (założony 16 sierpnia 2010 r.)
 17. LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR (założony 19 sierpnia 2010 r.)
 18. LYXOR ETF MSCI WORLD INDUSTRIALS TR (założony 19 sierpnia 2010 r.)
 19. LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR (założony 19 sierpnia 2010 r.)
 20. LYXOR ETF MSCI WORLD FINANCIALS TR (założony 23 sierpnia 2010 r.)
 21. LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY TR (założony 23 sierpnia 2010 r.)
 22. LYXOR ETF MSCI WORLD CONSUMER STAPLES TR (założony 23 sierpnia 2010 r.)
 23. LYXOR ETF EURO STOXX 50 TR (założony 12 sierpnia 2010 r.)

MULTI UNITS LUXEMBOURG emituje akcje różnych klas poszczególnych subfunduszy. Każdy z subfunduszy posiada oddzielny portfel inwestycyjny. W odniesieniu do osób trzecich, spółka (fundusz) stanowi pojedynczy podmiot prawny, ale aktywa poszczególnych subfunduszy mają zastosowanie wyłącznie do długów, zaangażowań i zobowiązań danego subfunduszu. Aktywa, zobowiązania, opłaty i koszty, których nie można przyporządkować jednemu szczególnemu subfunduszowi, obciążają poszczególne subfundusze w proporcji do ich aktywów netto, na zasadzie prorata temporis, jeśli jest to uzasadnione odnośnymi kwotami. W odniesieniu do relacji między akcjonariuszami, każdy subfundusz jest traktowany jako odrębna osoba prawna.

Za kierowanie spółką (funduszem), kontrolowanie, administrowanie i ustalanie ogólnych celów i polityki inwestycyjnej odpowiada Rada Dyrektorów.

Rada Dyrektorów wyznaczyła do działania w charakterze Spółki Zarządzającej Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. Spółka ta została zawiązana 14 kwietnia 2005 r. na czas nieograniczony. Jej siedziba mieści się w Luksemburgu. Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. odpowiada za kierowanie i administrowanie funduszem oraz za rozprowadzanie jego akcji w Luksemburgu i poza jego granicami. Spółka Zarządzająca powierzyła te funkcje następującym podmotom:

 • Zarządca Inwestycyjny – dla każdego subfunduszu Spółka Zarządzająca może powierzyć funkcje zarządzania aktywami innemu Zarządcy Inwestycyjnemu. W przypadku wszystkich subfunduszy funkcję tę pełni obecnie Lyxor International Asset Management z siedzibą w Francji. Dodatkowo w odniesieniu do każdego subfunduszu Zarządca Inwestycyjny może powierzyć swoje obowiązki lub ich część jednemu lub kilku Menedżerom Subinwestycyjnym;
 • Dystrybutor i wyznaczony pełnomocnik – Spółka Zarządzająca może powierzyć swoje obowiązki i uprawnienia kontrolne na jeden lub kilka banków, instytucji finansowych i innych uprawnionych Pośredników działających jako Dystrybutorzy i Pełnomocnicy w zakresie sprzedaży i oferowania akcji inwestorom i obsługi zleceń subskrypcji, umorzenia, zamiany i przenoszenia składanych przez akcjonariuszy. Z zastrzeżeniem prawa obowiązującego w krajach, gdzie oferowane są akcje, tacy pośrednicy mogą za zgodą Rady Dyrektorów i Banku Powiernika pełnić funkcje pełnomocnika;
 • Powiernik i Agent Płatniczy – zgodnie z umową w sprawie powiernika i agenta płatniczego z 29 marca 2006 r. spółka (fundusz) wyznaczyła Société Générale Bank & Trust na Powiernika i agenta płatniczego;
 • Agent Administracyjny, Korporacyjny i Krajowy – na mocy umowy ze Spółką Zarządzającą z dnia 29 marca 2006 r. Dyrektorzy Spółki Zarządzającej wyznaczyli Société Générale Securities Services Luxembourg do działania w charakterze Agenta Administracyjnego, Korporacyjnego i Krajowego;
 • Agent Rejestrowy - European Fund Services S.A. została wyznaczona przez Dyrektorów Spółki zgodnie z umową zawartą ze spółką (funduszem) do działania w charakterze jej Agenta Rejestrowego. European Fund Services S.A. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z Luksemburga i członkiem Grupy Société Générale.

Audytorem spółki (funduszu) jest PricewaterhouseCoopers.

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2020

Wydarzenia

Sonda 115

Jakiej wiedzy na temat funkcjonowania ETF-ów brakuje Ci najbardziej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu