Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Korekta nadzwyczajna indeksu CEEplus

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Korekta nadzwyczajna indeksu CEEplus

Po sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki VIVID z indeksu CEEplus, którego wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus zarządzany przez TFI PZU.

Operacja wykreślenia akcji spółki VIVID z portfela ww. indeksu wynikała z jego metodologii, zgodnie z którą w indeksie nie mogą uczestniczyć spółki oznaczone w sposób szczególny (emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego).

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu