Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Home / Aktualności - Polska / Korekta kwartalna indeksu WIG20

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Korekta kwartalna indeksu WIG20

Po sesji giełdowej w dniu 18 czerwca nastąpiła kwartalna korekta portfela indeksu WIG20. Skład portfela indeksu nie uległ zmianie. Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu