Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Polska / Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 21 czerwca 2013 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną listy uczestników indeksu WIG20, którego zachowanie replikuje fundusz Lyxor ETF WIG20. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Boryszew weszły akcje spółki BZ WBK (4,24% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia nastąpiła rewizja portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek Kogeneracja i New World Resources weszły akcje spółek Boryszew (0,99% udział w indeksie) i Kruk (2,12% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat obecnego składu portfela indeksu mWIG40 przedstawia poniższa tabela.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu