Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Sobota, 19.09.2020
    Januarego, Konstancji, Leopolda

Home / Aktualności - Polska / Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 21 grudnia 2018 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną portfela indeksu WIG20 - stopy zwrotu jego wersji dochodowej odwzorowują fundusze Lyxor WIG20 UCITS ETF, Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ oraz subfundusze ING BSK Indeks WIG20 i inPZU Akcje Polskie (w 70%). Lista uczestników indeksu WIG20 pozostała bez zmian, zmodyfikowane zostały jedynie udziały poszczególnych spółek w jego portfelu, w tym do 15% ograniczony został udział spółki PKO BP. Największy udział w portfelu indeksu posiadają obecnie akcje firm: PKO BP (15,00%), PKN Orlen (14,43%) i PZU (11,47%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Jednocześnie dokonano korekty kwartalnej portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO oraz subfundusz inPZU Akcje Polskie (w 20%). Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Netia weszły akcje spółki Trakcja (0,19% udział w indeksie). Największy udział w portfelu indeksu mWIG40 posiadają obecnie akcje firm: ING BSK (9,97%), Millennium (9,57%) i Dino (6,98%). Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 jest przedstawiona poniżej.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu