Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 15 grudnia 2017 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną portfela indeksu WIG20 replikowanego przez Lyxor WIG20 UCITS ETF oraz ING BSK Indeks WIG 20. Lista uczestników indeksu WIG20 pozostała bez zmian, zmodyfikowane zostały jedynie udziały poszczególnych spółek w jego portfelu, w tym do 15% ograniczone zostały udziały spółek PKN Orlen i PKO BP. Największy udział w portfelu indeksu posiadają obecnie akcje: PKN Orlen (15,00%), PKO BP (15,00%) i PZU (11,97%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Równocześnie dokonano korekty kwartalnej portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółek Apator i Trakcja weszły akcje spółek Famur (% udział w indeksie) i LC Corp (% udział w indeksie). Największy udział w portfelu indeksu mWIG40 posiadają obecnie akcje: CD Projekt (9,42%), ING BSK (8,26%) i Millennium (6,30%). Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 jest przedstawiona poniżej.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu