Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 16 czerwca 2017 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną portfela indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20. Lista uczestników indeksu WIG20 nie uległa żadnym zmianom, zmodyfikowane zostały jedynie udziały poszczególnych spółek w jego portfelu. Największy udział w portfelu indeksu posiadają obecnie akcje spółek: PKN Orlen (15,00%), PKO BP (14,07%) i PZU (12,43%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Równocześnie dokonano korekty kwartalnej portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO oraz subfundusz Ipopema m-Indeks. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Alumetal weszły akcje spółki Dino (2,53% udział w indeksie). Największy udział w portfelu indeksu mWIG40 posiadają obecnie akcje spółek: ING BSK (7,79%), Kruk (6,76%) i CD Projekt (5,91%). Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 jest przedstawiona poniżej.

Szukaj 

Wykres miesiąca-marzec 2018

Wydarzenia

10th Annual Japan ETF Conference w Tokio

Sonda 86

Czy, gdyby była taka możliwość, był(a)byś zainteresowany(a) inwestowaniem w pasywnie zarządzane fundusze w ramach PPK?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu