Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Home / Aktualności - Polska / Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 16 grudnia 2016 r. GPW w Warszawie przeprowadziła korektę kwartalną portfela indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20. Lista uczestników indeksu nie uległa żadnym zmianom, zmodyfikowane zostały jedynie udziały poszczególnych spółek w jego portfelu. Największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki PKN Orlen (14,11%), PKO BP (13,87%) i Pekao (11,87%). Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Równocześnie dokonano korekty kwartalnej portfela indeksu mWIG40, którego wyniki są odwzorowywane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO oraz subfundusz Ipopema m-Indeks. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Polnord weszły akcje spółki Getin Noble (0,78% udział w indeksie). Największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki ING BSK (7,63%), JSW (7,16%) i Kęty (5,72%). Szczegółowa informacja na temat aktualnego składu portfela indeksu mWIG40 jest przedstawiona poniżej.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu