Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / GPW w Warszawie określiła listę ETF-ów dla których istnieje płynny rynek

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

GPW w Warszawie określiła listę ETF-ów dla których istnieje płynny rynek

W dniu wczorajszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 1544/2017 w sprawie określenia listy akcji i ETF-ów notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, dla których istnieje płynny rynek.

Uchwała została wydana na podstawie § 36c ust. 1 i 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r., oraz na podstawie § 49c ust. 1 i 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r.

Uchwała określa m.in. listę ETF-ów notowanych na rynku regulowanym, dla których istnieje płynny rynek, obowiązującą od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. (okres przejściowy). Instrumentami tymi są ETFDAX i ETFSP500.

Pełny tekst uchwały zawiera poniższy plik.

1544_2017.docx 25,84 kB

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu