Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / GPW chce z giełdami regionu utworzyć nowy indeks, a potem oparty na nim ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

GPW chce z giełdami regionu utworzyć nowy indeks, a potem oparty na nim ETF

GPW chce we współpracy z innymi giełdami Europy Środkowo-Wschodniej utworzyć wspólny indeks grupujący najbardziej płynne spółki, a później na jego bazie utworzyć wspólny ETF - poinformował prezes GPW Marek Dietl.

"W ramach współpracy z giełdami z naszego regionu chcielibyśmy utworzyć wspólny indeks oparty na najbardziej płynnych spółkach, a w dalszej przyszłości na jego bazie może też wspólny ETF" - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej prezes Dietl. Dodał, że przygotowanie konstrukcji nowego indeksu zostałoby zlecone firmie zewnętrznej.

ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego.

Wstępne rozmowy o utworzeniu wspólnego indeksu rozpoczęły się przy okazji pierwszego szczytu giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w formacie V4+2, który odbył się 20 lutego w Pradze. Wzięli w nim udział prezesi giełd z Czech, Polski, Węgier i Słowacji oraz z Rumunii i Chorwacji.

Celem spotkania było podjęcie współpracy giełd, głównie w obliczu nowych wymogów regulacyjnych już wdrażanych i proponowanych na szczeblu Unii Europejskiej, które mają szczególne znaczenie dla wszystkich rynków kapitałowych w UE. Giełdy chcą też stworzyć nowy sposób na przyciągnięcie globalnych inwestorów na region Europy Środkowo-Wschodniej, a także wspólnie reprezentować nasze rynki wśród inwestorów jako atrakcyjne miejsce inwestowania w ramach Unii Europejskiej.

Na pierwszym szczycie w Pradze przedstawiciele giełd skoncentrowali się głównie na zarysowaniu obszarów istotnych dla sprawnego funkcjonowania regionalnych rynków kapitałowych. Należą do nich między innymi: implementacja dyrektywy MiFID II i jej wpływ na mniejsze rynki kapitałowe, inicjatywa Unii Rynków Kapitałowych, ewentualna współpraca przy tworzeniu indeksów regionalnych i instrumentów inwestycyjnych na nich bazujących, a także perspektywy wspólnej promocji całego regionu.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu